Νέα

Βενζυλισοπροπυλαμίνη ,

Συνθήκες εμφάνισης: Μεγάλος διαφανής κρύσταλλος.

Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε σε μια δροσερή, αεριζόμενη αποθήκη. Μακριά από φωτιά και θερμότητα. Πρέπει να φυλάσσεται ξεχωριστά από τον οξειδωτικό παράγοντα, αποφύγετε τη μεικτή αποθήκευση με κάθε τρόπο. Εξοπλίστε με την αντίστοιχη ποικιλία και ποσότητα εξοπλισμού πυρόσβεσης. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με εξοπλισμό επεξεργασίας έκτακτης ανάγκης διαρροής και κατάλληλα υλικά αποθήκευσης.

image


Ώρα δημοσίευσης: Ιουλ-06-2021